Similitudo Website


Bolecki, Prof. dr. Włodzimierz

Wlodzimierz Bolecki

Vorwort zu Gęba Erosa. Tajemnice stylu Gombrowicza (Krakau: Universitas 2005)

Übersetzungen von Olaf Kühl:

Bolecki, Włodzimierz. Das Schaffen von Gombrowicz, Witkacy und Schulz.
(Referat zur Leipziger Buchmesse 1996).

Bolecki, Włodzimierz. Witold Gombrowicz zum 100. Geburtstag. In: Ad mundum poetarum et doctorum cum Deo. Festschrift für Bonifacy Miazek zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Edward Białek  u.a.
Wrocław: Verlag Atut 2005, S.109-115.