Danzig Ostsee Philharmonie Mikolaj Trzaska Olaf Kühl Andrzej Stasiuk
Auf der Probe:
Andrzej Stasiuk, Techniker, Mikołaj Trzaska,Tomasz Sowiński, Raphael Rogiński
Olaf Kühl Mikołaj Trzaska
Olaf Kühl liest Andrzej Stasiuk
Westerplatte Danzig Gdańsk
Vor dem Konzert am Denkmal der Westerplatte:
Andrzej Stasiuk, Elżbieta Nowakowska-Kühl, Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Tomasz Sowiński
Andrzej Stasiuk Olaf Kühl
Andrzej Stasiuk, Olaf Kühl
Andrzej Stasiuk Olaf Kühl Mikołaj Trzaska
Beifall nach Konzert und Lesung:
Mikołaj Trzaska, Andrzej Stasiuk, Olaf Kühl, Raphael Rogiński
Mikolaj Trzaska in Danzig
Mikołaj Trzaska, Tomasz Sowiński