OK Vorlesung Gombrowicz in der UJ Krakau

Program konferencji „Witold Gombrowicz - nasz współczesny" Kraków,

Uniwersytet Jagielloński - Aula Collegium Novum
22 - 27 marzec 2004

22 marca 2004, godz. 9.00

Uroczyste otwarcie konferencji
Rita Gombrowicz, Tour d'horizon des editions de Gombrowicz dans le monde.
Anders Bodegard, Pogoda jaka ? Witold Gombrowicz na brzegach, na pokładzie, w górach, na balkonie.
Alejandro Russovich, La Philosophie de Gombrowicz d’apr?s ses ?uvres écrites en Argentine.
Vincent Giroud, The Gombrowicz Archive in the Beinecke Library.
Paul Beers, Rise and Fall of Gombrowicz in Holland.

godz. 15.00
Michał Paweł Markowski, Gombrowicz i niesamowite.
Małgorzata Smorąg, Witold Gombrowicz ou l'ecriture de l'alterite. Janusz Margański, Pisarz jako istota bezdomna.
Tomasz Mizerkiewicz, Gombrowiez i okrucieństwo śmiechu.
Benjamin Paloff, Infectious Laughter: What Bakhtin Can Tell Us About the Movement of Ideas in "Bakakaj ".
Lidia Wiśniewska, Świat Gombrowicza między paradygmatami. Stanisław Stabro, Pornograjia - czyli mit zdekonstruowany.

23 marca, godz. 9.00
Alfred Gall, Rozgrywka z filozofią: "Bycie i czas" M. Heideggera w maszynerii "Kosmosu" W. Gombrowicza.
Józef Olejniczak, W kosmosie "Kosmosu ".
Hanna Gosk, Lektura "Kosmosu" Witold Gombrowicz w perspektywie antr°opologii ponowoczesnej.
Alex Spektor, On the wings of the berg. The hope of floating signifiers.
Andrzej Niewiadomski, Dlaczego Lena nie została powieszona? "Kosmos" jako korektura "Nienasycenia ".
Arkadiusz Kalin, Chaos "Kosmosu " Gombrowicza.

godz. 15.00
Maria Delaperriere, Marginalność i transgresja: Gombrowicz i Genet.
Małgorzata Sugiera, Dokończyć niedokończone: figura powrotu do domu w sztukach Gombrowicza i Lagarde'a.
Anna Saignes, LeiYa et Yvonne, ou Les enjeux de la laideur dans "Les Paravents " de Jean Genet et "Yvonne, princesse de Bourgogne " de Witold Gombrowicz.
Małgorzata Dziewulska, "Przeinaczone. Wykręcone. Zrujnowane. Wypaczone. " w teatrze Jarockiego (1991) i Grzegorzewskiego (1998).
Tamara Trojanowska,

24 marca, godz. 9.00
Tokimasa Sekiguchi, Forma, Duch międzyludzki, Natura.
Tomislav Z. Longinović., Witold Gombrowicz as a Hybrid of Cultural Translation. Alex Fryszman, Kościół międzyludzki Gombrowicza.
Wojciech Browarny, Autorytet wspólnoty w międzywojennej prozie Witolda Gombrowicza. Kazimierz Adamczyk, "Krótki pamiętnik Jakuba Czarnieckiego " wobec antysemityzmu. Michał Legierski, Źródlo i formy buntu w utworach Gombrowicza.
Pierre Pachet,

godz. 15.00
Carlos Barinaga Mugica, Wpływ Gombrowicza na twórczość Pińery.
Andrzej Mencwel, Gombrowicz i Kantor. Ekwiwalencja zamiast reprezentacji. Judit Reiman, Europa Gombrowicza i Sandora Maraia.
Wojciech Ligęza, "Tancerz mecenasa Kraykowskiego ": Gombrowicz a Bruno Winawer. Stanisław Burkot, Spór o Gombrowicza? Spór z Gombrowiczem?.
Jarosław Fazan, Białoszewski czyta Gombrowicza.

25 marca, godz. 9.00
Leonard Neuger, Gombrowicz: granice tranzytywności.
Stefan Szymutko, Peryfraza, zaimek, rzeczywistość. Nie tylko o narracji Gombrowicza. David Goldfarb, Word Explosion.
Adam Poprawa, Czy istnieje dzieło (według) Gombrowicza?
Anna Czabanowska-Wróbel, Kosmos powtórzeń Witolda Gombrowicza.
Dorota Wojda, Niegrzeczny Gombrowicz. O komunikacji ponad regułami, czyli o kaprysach, kiksach i wyzwalającej kakofonii.
Marcin Buczyński, Figury zamknięcia i otwarcia w opowiadaniach Gombrowicza.

godz. 15.00
Francesco Cataluccio, Gombrowicz i Niedojrzałość.
Allen Kuharski, Motywy pastoralne u Gombrowicza, albo: Jarry i Szekspir a Gombrowicz.
Jerzy Jarzębski, "Operetka ": od erotyki do polityki.
Bogumiła Kaniewska, Dzieci Gombrowicza.
Alex Fryszman, Kościół międzyludzki Gombrowicza.
Joanna Hobot, "Trans-Atlantyk" 1953-1969. Gombrowicz o życiu literackim PRL. Andrzej Juszczyk,

<>26 marca, godz. 9.00
Olaf Kühl, Ego i autentyczność: Gombrowicz, Wilde i Gide.

Andrzej Zieniewicz, Gombrowicz, Goffmann i... Osoba między kokieterią, manipulacjcą i opowieścią. Gombrowicz jako prekursor teorii autoprezentacji.
Klara Lutsky, The Problem of the Marginal Self in Gombrowicz's Novels. Andrzej Zawadzki, Gombrowicz a filozofia.
Krzysztof Stala, "Wolność od" czy "wolność do "? O filozoficznych źródłach Gombrowiczowskiej idei wolności.
Piotr Millati, Etyka Gombrowicza.
Michał Januszkiewicz, Witold Gombrowicz a sprawa nihilizmu.

godz. 1 5.00
Jean-Pierre Salgas, Witold Gombrowicz, Lord Cosmos (quelques réflexions sur Gombrowicz et la culture austro-hongroise).
Dalibor Blaźina, Gombrowicz Zdravko Malicia.
Krzysztof Dybciak, Gombrowicz w perspektywie "geokultury ": o znaczeniach przypisywanych przez Gombrowicza Ameryce Łacińskiej, Zachodowi, Europie, Polsce oraz ich wzajemnym związkom.
Dorota Kozicka, Trzy zapisy morskich podróży: Uniłowski, Gombrowicz, Białoszewski.
Piotr Jordan Śliwiński, Od city do Gombrowicza, czyli o nie-miejscu pieściwym.
Krzysztof Ćwikliński, Conde Ego, generał Sławoj i tajemniczy kafooster. Andrzej Bobkowski o Witoldzie Gombrowiczu.

27 marca, godz. 9.00
Stefan Chwin, Czy Gombrowicz może nam dzisiaj pomóc w spotkaniu z Niemcami?
Marek Tomaszewski, Witold Gombrowicz kontra Henryk Sienkiewicz; spór na wczoraj, czy na dzisiaj?
Jerzy Paszek, Współczesne wydanie Gombrowicza.
Krzysztof Uniłowski, Gombrowicz, literatura popularna i współcześni fabulatorzy.
Przemysław Czapliński, On bóg. Zabijanie i wskreszanie Gombrowicza w nowej rzeczywistości.
Władysław Śliwiński, Witold Gombrowicz twórcą zapisanych mów retorycznych (na przykładzie artykułów "Przeciw poetom " i "Sienkiewicz ").

godz. 15.00
Klementyna Suchanow, Tajemnice Banco Polaco.
Nina Taylor-Terlecka, Gombrowicz i Alicja de Barcza. Aleksander Fiut, Argentyna Keyserlinga i Gombrowicza. Joanna Siedlecka, Śladami Jaśnie panicza.
Krystyna Iłłakowicz-Lipińska, Staging (before) America: Gombrowicz and his American Publishers.
Agnieszka Stawiarska (Warszawa), Czy sprawiedliwy krytyk? Gombrowicz o polskiej literaturze międzywojennej.