Katarzyna Kończal
:
"Jednak nie tylko z translatologicznymi duchami przeszłości rozprawiają się autorzy „OderÜbersetzen”. Na ciekawe aspekty zwraca uwagę Olaf Kühl w artykule „Dorota Masłowska – wirtuozeria moralności”, w którym pisze o tłumaczeniu jako wyzwaniu dla formy. Autor, który dokonał wyczynu niemalże językowej akrobacji – czyli przekładu „Pawia królowej” na niemiecki – dzieli się z czytelnikiem dylematami tłumacza stojącego w obliczu nieprzekładalności tekstu lub, co gorsza, jego zupełnej nieprzystawalności do języka docelowego. Kühl w ciekawy sposób wprowadza nas w tajniki własnej pracy nad przekładem Masłowskiej, przedstawia bolączki i przywileje tłumacza literatury post(post)modernistycznej, dokonując przy tym interesującej analizy twórczości młodej pisarki."
Borussia 49/2011, S. 230.