Nancy Bird
Foto: Piotr Lepszy
© Idee: Similitudo
Model: Nancy Maria Sanchez