Szczepan Twardoch Olaf Kühl LCB Berlin
Szczepan Twardoch und Olaf Kühl
am 26. März 2014 im LCB Berlin


Elżbieta Nowakowska-Kühl und Maria Heintzl
Unter den Gästen des Abends: Elżbieta Nowakowska-Kühl und Maria Heintzl

Ulrike Freiwald im LCB, 26. März 2014

Olaf Kühl und Arkadiusz Luba
Olaf Kühl und Arkadiusz Luba

Szczepan Twardoch Olaf Kühl LCB Berlin
© Thomas Schöttler

Szczepan Twardoch Olaf Kühl LCB Berlin
Szczepan Twardoch und Olaf Kühl
am 26. März 2014 im LCB Berlin