Similitudo Website


Olaf Kühl und Freunde Warschau 23. November 2015
Olaf Kühl und Freunde im Tyszkiewicz-Palast in Warschau
nach der Verleihung des Polonicum-Preises am 23. November 2015
Elżbieta Rzenno, Ryszard Malarski, Wiesława Piećko, Olaf Kühl, Elżbieta Nowakowska-Kühl, Maja Mroszczak, Małgorzata Rohde
Olaf Kühl Polonicum Copyright Joanna Fabisiak
© Joanna Fabisiak
Dankrede Olaf Kühl Polonicum 2015 Podziękowanie Olafa Kuehla
© Uniwersytet Warszawski

Z uzasadnienia Kapituły Nagrody Polonicum 2015

"Dr Olaf Kühl - Wybitny tłumacz literatury polskiej w Niemczech, badacz twórczości Witolda Gombrowicza, (jego praca doktorska nosiła tytuł Stylistyka wypierania. Proza Witolda Gombrowicza) najbardziej znany niemiecki tłumacz i krytyk literatury wschodnioeuropejskiej, współredaktor i współautor leksykonów literackich, czasopism poświęconych literaturze polskiej i rosyjskiej. Laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa. Wprowadził na rynek niemiecki książki Doroty Masłowskiej i Andrzeja Stasiuka. Jego najnowsze przekłady to: Dziennik Berliński Witolda Gombrowicza (2013), Morfina Szczepana Twardocha (2013) oraz Kronos Witolda Gombrowicza, który ukaże się we wrześniu 2015 r. Jako nauczyciel akademicki prowadzi seminaria poświęcone tłumaczeniu literatury polskiej."

(http://polonicum.uw.edu.pl/aktualnosci/nagroda-i-wyroznienia-polonicum-2015)

Olaf Kühl Polonicum Preis Warsschau 2015
© Dariusz Rohde
Elżbieta Nowakowska-Kühl, Małgorzata Rohde und Elżbieta N
© Similitudo
Olaf Kühl Polonicum wyróżnienie Warszawa 2015
© Dariusz Rohde