Similitudo main page

24. - 27. August 2018
Rita Gombrowicz in Dominikowo Gombrowicz-Clique 2018
Gombrowiz-Wochenende in Dominikowo


9. - 11. Juni 2017
Naadam Fest Dell-Modenschau 2017 in Dominikowo
Naadam-Fest in Dominikowo


24. - 25. Juni 2016
Naadam Fest in Dominikowo 2016
Naadam-Fest in Dominikowo


26. - 28. Juni 2015
Geburtstag Olaf in Dominikowo - Urodziny Olafa
Olafs Geburtstag
Urodziny Olafa

  April 2014
Wielkanoc w Dominikowie Ostern in Mienken
Wielkanoc w Dominikowie
(Ostern in Mienken)

18. Oktober 2013
Magda Kühl Ignacy Hugo Czekañski in Dominikowo 2013
Sauna indiañska w Dominikowie

13. - 16. lipca / Juli 2012
Marysia Rohe Ekaterina Seliwjorstowa Justyna Werbel
Spotkanie letnie w Dominikowie
Sommerfest in Dominikowo 2012


26. September / wrzeœnia 2010 r.
Olaf erklärt den Film "Mittsommernacht"
Der Film geht weiter

18. Juli / lipca 2009 r.
Paulina Neukampf und Brygida Mich
Sommerfest

12. - 14. September / wrzeœnia 2008 r.
Dreharbeiten / Zdjêcia filmowe

4. - 6. Juli / lipca 2008 r.
Dreharbeiten / Zdjêcia filmowe

30. Juni / czerwca 2007 r.
Elkas Geburtstag in Dominikowo
Geburtstag /Urodziny El¿biety

30. Juni / czerwca 2006 r.
Elka Dominikowo 30.6.2006
Geburtstag / urodziny El¿biety

16. April 2006
Dominikowo 2006

2. Juli / lipca 2005 r.

Elzbieta Nowakowska-Kühl Mienken 2005
Geburtstag / urodziny El¿biety

17. - 19. September 2004
Dominikowo Besprechung
Abstimmung über polnisch-deutsche Kulturprojekte
Von links: Elke Wehr, Marie Hauptmeier, Ramona Zühlke (oben)
Jürgen Jakob Becker,
Elzbieta Nowakowska-Kühl
und Julian Wyszyñski-Trzywdar (unten)

10. Juli / lipca 2004 r.
Geburtstag / urodziny El¿biety

5. Juli / lipca 2003
El¿bieta Nowakowska-Kühl

El¿bietas Geburtstagsfeier
Urodziny El¿biety

1. - 4. November / listopada 2001 r.

Jam Session mit dem Trompeter Marek Juszczak u.a. Sommerabschied 2001
(Jazzowe po¿egnanie lata z Markiem Juszczakiem i in.)


7. - 9. September  / wrzeœnia 2001 r.


Arbeitsbegegnung polnischer und deutscher Architekten
zur Rettung des Glockenturms der barocken Dorfkirche in Dominikowo


(Miêdzynarodowe spotkanie architektów polskich i niemieckich
w celu ratowania dzwonnicy przy barokowym koœciele we wsi Dominikowo k. Drawna)

24. - 26. August / sierpnia 2001
Nancybird
Workshop "Lateinamerikanischer Tanz" mit Nancy Maria Sanchez

1998

 Magdalena Kühl Maria Heintzl Dominikowo 1998
Magdalena Kühl und Maria Heintzl

Dominikowo 1998

1996

Olaf Kühl und Maria Heintzl
Olaf Kühl und Maria Heintzl

1995

Madelon Fleminger und Maria Heintzl Dominikowo 1995
Maria Heintzl und Madelon Fleminger

Obiad w Dominikowie
Obiad w Dominikowie
1993
Ania Juszczak und Olaf Kühl, 1993 in Dominikowo
Ania Juszczak und Olaf Kühl
1992
Ania Juszczak El¿bieta Nowakowska-Kühl
Ostern in Dominikowo

1989
Ania Juszczak Olaf Kühl Dominikowo 1989

Erste Sommerferien in Dominikowo 1989
Pierwsze lato w Dominikowie,1989 r.