"Twardochs zum Glück von dem stilsicheren Slawisten und Romancier Olaf Kühl ins Deutsche gebrachter Roman..." 

("Powieść Twardocha, na szczęście przetłumaczona na niemiecki przez slawistę i powieściopisarza Olafa Kühla, obdarzonego bezbłędnym wyczuciem stylistycznym...")

(Friedmar Apel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Februar 2014)

---------


"Großen Respekt dem Übersetzer Olaf Kühl und „Gratulacje“ dem Verlag!"

"Wielkie wyrazy uznania dla tłumacza Olafa Kühla i „Glückwunsch” dla wydawnictwa!"

(Wolfgang Brauer, das-blaettchen-de, abgerufen 4. April 2014)

---------

"Sein Übersetzer Olaf Kühl, der Morphin in ein glänzendes, fließendes Deutsch gebracht hat, zeigt sich im Gespräch verwundert darüber, dass der Roman in Polen keine Empörungswelle ausgelöst habe."

"Jego tłumacz, Olaf Kühl, który przełożył Morfinę na znakomity, potoczysty niemiecki, wyraził w rozmowie zdumienie faktem, że powieść ta nie wywołała w Polsce fali oburzenia".

(Ina Hartwig, Die Zeit, 10. April 2014)

---------

"Auch wenn Junkies meist wehleidig und geschwätzig sind, ein guter Lektor hätte den Roman (den Olaf Kühl in ein beeindruckendes Deutsch gebracht hat) ohne Not um ein Viertel kürzen können."

"Choć narkomani zazwyczaj bywają gadatliwi i lubią biadolić, dobry redaktor mógł spokojnie skrócić powieść (przełożoną przez Olafa Kühla na imponującą niemczyznę) o jedną czwartą."

(Jürgen Lentes, junge Welt, 8. Mai 2014)

---------

"...manch andere arabeske Ausschweifung. Der eruptiven Kraft dieses Romans tut es keinen Abbruch. Er bedeutet eine Herausforderung, nicht zuletzt für den Übersetzer. Olaf Kühl hat sich ihr bravourös gestellt."

"... co poniektóre stylistyczne esy-floresy. Wybuchowej sile tej powieści to jednak niczego nie ujmuje. Jest ona wyzwaniem, zwłaszcza dla tłumacza. Olaf Kühl stawił mu czoła brawurowo."

(Katrin Hillgruber, Der Tagesspiegel, 19. Mai 2014)


---------

"Morphin" ist ein gewagter, packender, raffiniert erzählter, bei allem Fatalismus auch witziger, geschliffen sprachmächtiger Roman, den Olaf Kühl kongenial, wie man so sagt, ins Deutsche übertragen hat."

"Morfina to odważna, zajmująca, wyrafinowana, przy całym fatalizmie także dowcipna, wyszlifowana i językowo mocna powieść, którą Olaf Kühl - jak to mówią - kongenialnie przetłumaczył na niemiecki."

(Ulrich Noller, funkhaus europa / WDR, 20. Mai 2014)

---------

"Man muss den von Olaf Kühl stilsicher und atmosphärisch übersetzten Roman schnell lesen, als verzehrenden, in eine fremde, gleichwohl historisch präzis evozierte Welt führenden Rausch"

"Powieść, przetłumaczoną przez Olafa Kühla ze swadą i wyczuciem nastroju, należy czytać szybko, jako gorączkowy rausz, porywający w obcy, choć historycznie precyzyjnie przywołany świat."

(Jörg Plath, Deutschlandradio, 28. Juni 2014)

---------


"Kitsch, Knalleffekte, derbe Komik, Sarkasmus, Erotik, Zärtlichkeit, Eleganz und Grobheit wechseln und erhellen sich gegenseitig. Wir lesen dies im schwungvollen, begeisternd rhythmischen Deutsch von Olaf Kühl. Dank seiner Übersetzung können wir die literarische Kühnheit Twardochs erleben."

"Kicz, puenty, ordynarny komizm, sarkazm, erotyka, czułość, elegancja i prostactwo mieszają się ze sobą i naświetlają wzajemnie. Czytamy to w porywającej, żywiołowo rytmicznej niemczyźnie Olafa Kühla. Dzięki jego tłumaczeniu dane jest nam doświadczenie literackiej odwagi Twardocha."

(Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung, 21./22. Juni 2014)

Przełozyła z niemieckiego Agnieszka Kowaluk