Similitudo Website
Laudatio deutsch
Laudacja (polska)


Andrzej Bart podziękowanie nagroda Lindego
© Similitudo
Dankrede Andrzej Bart / Podziękowanie Andrzeja Barta

Laudatio von Olaf Kühl auf Andrzej Bart
Laudator Olaf Kühl / Laudacja

Lindepreis für Andrzej Bart
© Similitudo

Nach der Preisverleihung:
 Stephan Wackwitz, Andrzej Bart, Elżbieta Nowakowska-Kühl, Beata Bart, Olaf Kühl (Laudator)